Wat we doen

S.O.B. Grondwerken is gespecialiseerd in graafwerken en nivelleerwerken met 3D-gestuurde machine. Denk hierbij aan het uitgraven van waterbassin ifv fruitteelt en het bouwrijp maken van terreinen voor industriebouw.Grondwerk fruitteelt

Aanleg van Trayveld met verschillende hellingsgraden, bassins voor wateropvang en toegangsweg voor de zachtfruitteelt. Projecten worden allen gerealiseerd met behulp van GPS voor inmeten en realisatie op zowel de kranen als de bulldozers.

Industriebouw en parkings

Uitgraven en bouwrijp maken voor loodsen en aanleg van parkings en toeganswegen met beton en/of betondallen of kiezelverharding. Plaatsen van regenwaterputten, afvoergoten, … Nivelleringswerken worden 3D-gestuurd uitgevoerd.

Nivelleringswerken spoor- en wegenbouw

Spoorwegbedding en wegenis met centimeternauwkeurigheid

Plantklaar maken percelen

Door onze ligging in de fruitstreek is er veel vraag om boomstronken uit te frezen. Wij beschikken hiervoor over drie frezen die elk voor een specifieke toepassing kunnen ingezet worden. Na het frezen kunnen wij het perceel plantklaar maken.

Wat we doen
close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x