Plantklaar maken percelen

Waar nieuwe bomen geplant worden, moeten oude bomen gerooid worden. 

Bomen kunnen gefreesd worden als ze nog recht staan 

Losliggend (tak)hout kan gefreesd worden 

Stronken kunnen gefreesd worden nadat het bovengronds hout gefreesd is of gezaagd en afgevoerd 

Grasbanen en uitlopers van wortels kunnen ook gefreesd worden.

Daarna is het perceel klaar om te ploegen/rotoreggen ... en opnieuw ingezaaid of geplant te worden.


Stronken van grote bomen zijn ook te frezen, denk hierbij aan populieren en hoogstambomen.


Plantklaar maken percelen

Grondwerk fruitteelt

Aanleg van Trayveld met verschillende hellingsgraden, bassins voor wateropvang en toegangsweg voor de zachtfruitteelt. Projecten worden allen gerealiseerd met behulp van GPS voor inmeten en realisatie op zowel de kranen als de bulldozers.

Industriebouw en parkings

Uitgraven en bouwrijp maken voor loodsen en aanleg van parkings en toeganswegen met beton en/of betondallen of kiezelverharding. Plaatsen van regenwaterputten, afvoergoten, … Nivelleringswerken worden 3D-gestuurd uitgevoerd.

Nivelleringswerken spoor- en wegenbouw

Spoorwegbedding en wegenis met centimeternauwkeurigheid

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x