Industriebouw en parkings

Wij verzorgen de fundering van uw loodsen, toegangswegen, … Bestaande percelen worden opgemeten en de grondbalans wordt berekend alvorens met de werken te starten. Het afgraven en stapelen van de teelaarde voor later hergebruik, uitgraven/aanvullen van de bouwplaats gebeurt met 3D-gestuurde machines, zodat de onderlaag, de verharding en het beton steeds de gevraagde laagdikte hebben.

Regenwaterputten, keerwanden, betondallen kunnen geleverd en geplaatst worden.

Industriebouw en parkings

Grondwerk fruitteelt

Aanleg van Trayveld met verschillende hellingsgraden, bassins voor wateropvang en toegangsweg voor de zachtfruitteelt. Projecten worden allen gerealiseerd met behulp van GPS voor inmeten en realisatie op zowel de kranen als de bulldozers.

Nivelleringswerken spoor- en wegenbouw

Spoorwegbedding en wegenis met centimeternauwkeurigheid

Plantklaar maken percelen

Door onze ligging in de fruitstreek is er veel vraag om boomstronken uit te frezen. Wij beschikken hiervoor over drie frezen die elk voor een specifieke toepassing kunnen ingezet worden. Na het frezen kunnen wij het perceel plantklaar maken.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x