Grondwerk fruitteelt

Grondwerk

Wij zorgen voor het grondwerk dat nodig is voor de aanleg van Trayvelden, tunnelbouw, waterbassins, … Wij kunnen ook volledige percelen (her)profileren om de waterhuishouding te verbeteren, erosie tegen te gaan of afwatering te verbeteren.

Grondbalans

Alle percelen worden ingemeten met GPS. In samenspraak met de klant worden ontwerpen opgemaakt en bijgestuurd. De grondwerken worden met 3D-sturing met behulp van GPS uitgevoerd. De machine wordt zo gestuurd dat het perceel altijd het gevraagde niveau en hellingspercentage heeft.

Waterbassins

Wij kunnen ook zorgen voor de levering van de folie voor waterbassin, drijvend dek voor waterbassin, plaatsen van leidingen voor aan- en afvoer van regenwater en drainwater.Grondwerk fruitteelt

Industriebouw en parkings

Uitgraven en bouwrijp maken voor loodsen en aanleg van parkings en toeganswegen met beton en/of betondallen of kiezelverharding. Plaatsen van regenwaterputten, afvoergoten, … Nivelleringswerken worden 3D-gestuurd uitgevoerd.

Nivelleringswerken spoor- en wegenbouw

Spoorwegbedding en wegenis met centimeternauwkeurigheid

Plantklaar maken percelen

Door onze ligging in de fruitstreek is er veel vraag om boomstronken uit te frezen. Wij beschikken hiervoor over drie frezen die elk voor een specifieke toepassing kunnen ingezet worden. Na het frezen kunnen wij het perceel plantklaar maken.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x